Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.13.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lutego 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/374/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe