Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1 Starosty Mikołowskiego

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie średnich miesięcznych wydatków utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 87 w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z póż. zm.).

Ustalam średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 45 w roku 2016 na kwotę 5 452,15 zł.

Starosta Mikołowski


Henryk Jaroszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe