Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/184/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice:

1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. F. Zubrzyckiego 38 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 1;

2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 50 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 2;

3. Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Świętochłowicach przy ul. F. Chopina 1 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 3;

4. Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 17 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 4;

5. Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach przy ul. P. Komandra 9 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 5;

6. Obwód Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach przy ul. Armii Ludowej 14 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 6;

7. Obwód Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach przy ul. B. Chrobrego 4 obejmuje ulice wyszczególnione w Załączniku nr 7.

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

2. Uchwała nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

3. Uchwała nr VI/48/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

4. Uchwała nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

5. Uchwała nr VI/50/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

6. Uchwała nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.;

7. Uchwała nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 1999 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚLĄSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. F. ZUBRZYCKIEGO 38

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach należą ulice :

al. Parkowa

ul. Bytomska - numery 44a, 44b i numery od 55 do 69

ul. Chorzowska - numery parzyste do 46 i numery nieparzyste do 33

ul. P. Dylonga

ul. Gołęszyców

ul. W. Korfantego

ul. J. Krasickiego

ul. Podhalańska

ul. Powstańców Śląskich

ul. Przemysłowa

ul. Ślęzan

ul. Tatrzańska

ul. Uroczysko

ul. Wiosenna

ul. Wiślan

ul. F. Zubrzyckiego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
UL. WYZWOLENIA 50

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach należą ulice:

pl. ks. L. Raabe

ul. Cmentarna

ul. P.Findera

ul. Katowicka - numery parzyste od 24 do 52 i numery nieparzyste od 25 do 51

ul. Licealna

ul. Matki Polki

ul. Nastolatków

ul. W. Polaka

ul. Polna - numery parzyste od 38 do końca i numery nieparzyste od 51 do końca

ul. Strzelców Bytomskich

ul. Szpitalna

ul. Wodna

ul. Wyzwolenia - numery parzyste od 44 do 56 i numery nieparzyste od 63 do 83

ul. Żołnierska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. F. CHOPINA 1

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach należą ulice:

ul. 1-go Maja

ul. Bankowa

ul. Bytomska - numery parzyste do 26 i numery nieparzyste 29, 35a, 35b

ul. F. Chopina

ul. Cicha

ul. M. Fornalskiej

ul. Górnicza

ul. Harcerska

ul. W. Hibnera

ul. Hutnicza

ul. M. Kasprzaka

ul. T. Kościuszki

ul. K. Liebknechta

ul. J. Ligonia

ul. ppłk. T. Mańczyka

ul. Metalowców

ul. K. Miarki

ul. I. Miczurina

ul. G. Morcinka

ul. P. Niedurnego

ul. Piastowska

ul. T. Piechaczka

ul. Pokoju

ul. Powstańców Warszawy

ul. M. Reja

ul. H. Sienkiewicza

ul. W. Sikorskiego


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. SZKOLNA 17

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach należą ulice:

ul. Bytomska - numery nieparzyste do 23

ul. Dworcowa

ul. Granitowa

ul. Katowicka - numery parzyste do 22 i numery nieparzyste do 23

ul. Bpa T. Kubiny

ul. J. Matejki

ul. Pocztowa

ul. Polna - numery parzyste do 36 i numery nieparzyste do 49

ul. Rzeczna

ul. Solidarności

ul. Szkolna

ul. Wyzwolenia - numery parzyste do 40a i numery nieparzyste do 61


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA III SOBIESKIEGO
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. P. KOMANDRA 9

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach należą ulice:

ul. Akacjowa

ul. Brzozowa

ul. Bukowa

ul. Ceramiczna

ul. Dębowa

ul. M. Drzymały

ul. Góra Hugona

ul. Grunwaldzka

ul. Hajduki

ul. Jaworowa

ul. Jesionowa

ul. Kaliny

ul. Kasztanowa

ul. Katowicka - numery parzyste od 56 do końca i numery nieparzyste od 55 do końca

ul. Klonowa

ul. P. Komandra

ul. J. Krauzego

ul. Krzywa

ul. M. i J. Krzyżyńskich

ul. Lipowa

ul. A. Mielęckiego

ul. Nowa

ul. Ogrodowa

ul. Plebiscytowa

ul. Śląska

ul. K. Świerczewskiego

ul. Topolowa

ul. Tunelowa

ul. Wierzbowa

ul. Wojska Polskiego

ul. Kard. S. Wyszyńskiego

ul. Zielona


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. ARMII LUDOWEJ 14

Do obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach należą ulice:

pl. A. Zawadzkiego

ul. Armii Ludowej

ul. Astrów

ul. Beskidzka

ul. Bieszczadzka

ul. Bohaterów Westerplatte

ul. M. Buczka

ul. A. Czajora

ul. M. Figuły

ul. Górna

ul. Jaśminowa

ul. Jodłowa

ul. Jordanowska

ul. Kamionki

ul. Karpacka

ul. M. Kopernika

ul. Kościelna

ul. A. Lampego

ul. F. Lazara

ul. Łagiewnicka

ul. Piękna

ul. J. Przybyły

ul. Sosnowa

ul. Sportowa

ul. Stawowa

ul. Sudecka

ul. Szczytowa

ul. Sztygarska

ul. Średnia

ul. Świętokrzyska

ul. Węglowa

ul. Wolności

ul. W. Wróblewskiego

ul. Wiechaczka


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/184/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. B. CHROBREGO 4

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach należą ulice:

pl. Słowiański

ul. N. Barlickiego

ul. Boczna

ul. dr A. Bukowego

ul. Chorzowska - numery parzyste od 48 do końca i numery nieparzyste od 35 do końca

ul. B. Chrobrego

ul. Działkowców

ul. Graniczna

ul. E. Imieli

ul. Kolejowa

ul. Krótka

ul. Lotnicza

ul. A. Mickiewicza

ul. S. Moniuszki

ul. M. Nowotki

ul. S. Okrzei

ul. Oświęcimska

ul. F. Pieczki

ul. W. Pola

ul. H. Sawickiej

ul. Sądowa

ul. A. Świdra

ul. F. Świerczyny

ul. Świętego Jana

ul. S. Wallisa

ul. J. Wieczorka

ul. Żelazna


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) rada gminy określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.

Ustalenie nowych obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice związane jest między innymi z przeniesieniem w 2012 roku siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach z budynku przy ul. Szkolnej 10 do obiektu po zlikwidowanym z dniem 31 sierpnia 2012 r. Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 17. W projekcie uchwały uwzględniono również warunki bezpiecznego, dogodnego i najkrótszego dojścia do szkoły oraz powrotu do domu dzieci uczęszczających do placówek oświatowych. Zmiany w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą przede wszystkim trzech szkół , w których dokonano korekt organizacyjnych i porządkowych.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 50, zostały przyłączone ulice: Cmentarna, P. Findera, W. Polaka, Wodna - uprzednio w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8, oraz wszystkie numery parzyste i nieparzyste ulic: Strzelców Bytomskich i Wodnej - uprzednio częściowo w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 17, została włączona w całości ulica Granitowa - uprzednio w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ulice Pocztowa i Szkolna, które uprzednio częściowo należały do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2.

Ulicę Katowicką podzielono na obwody trzech szkół:

Szkoły Podstawowej nr 2 - numery parzyste od 24 do 52 i nieparzyste od 25 do 51,

Szkoły Podstawowej nr 4 - numery parzyste do 22 i nieparzyste do 23,

Szkoły Podstawowej nr 8 - numery parzyste od 56 i nieparzyste od 55 do końca.

Ponadto do obwodów szkół wprowadzono nowe ulice powstałe w Świętochłowicach: pl. Ks. L. Raabe - obwód Szkoły Podstawowej nr 2; ul. Gołęszyców - obwód Szkoły Podstawowej nr 1, oraz skreślono ulice nieistniejące. Zmieniono na właściwą nazwę ulicy Krzyżyńskich (poprzednio Krzyżyńskiego) w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach.

Uchwała dostępna będzie w każdej placówce oświatowej ułatwiając zainteresowanym rodzicom zapisanie dziecka do szkoły obwodowej według miejsca zamieszkania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe