Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Wojkowice

z dnia 8 lutego 2016r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Wojkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2014 r., poz.150 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Wojkowice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta


mgr Tomasz Szczerba


Załącznik nr1 do Ogłoszenia Nr 1/2016
Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 8 lutego 2016 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Wojkowice

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia

lokalu

Standard

lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…

2) …

6,20 zł

1) 5,60zł

2) 6,40zł

1) 5,70zł

2) 6,40zł

B

1) 4,40zł

2) 5,60zł

1) 4,40zł

2) 5,70zł

C

4,40 zł

40 m2 do 60 m2

A

6,20zł

1) 5,60zł

2) 6,40zł

1) 4,70zł

2) 6,40zł

B

4,10 zł

1) 4,20zł

2) 5,20zł

1) 4,40zł

2) 6,00zł

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

1) 4,70zł

2) 6,00zł

B

1) 4,40zł

2) 5,00zł

5,70 zł

C

powyżej 80 m2

A

B

4,40 zł

C
b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia

lokalu

Standard

lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**…

2) …

6,20 zł

1) 5,60zł

2) 6,40zł

1) 5,70zł

2) 6,40zł

B

1) 4,40zł

2) 5,60zł

1) 4,40zł

2) 5,70zł

C

4,40 zł

40 m2 do 60 m2

A

6,20 zł

1) 5,60zł

2) 6,40zł

1) 4,70zł

2) 6,40zł

B

4,10 zł

1) 4,20zł

2) 5,20zł

1) 4,40zł

2) 6,00zł

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

1) 4,70zł

2) 6,00zł

B

1) 4,40zł

2) 5,00zł

5,70 zł

C

powyżej 80 m2

A

B

4,40 zł

C


A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** - stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe