Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr LOK.7113.0001.2016 Burmistrza Pszczyny

z dnia 10 lutego 2016r.

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Pszczyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
(Dz. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873 ) informuję o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Pszczyna.

BURMISTRZ


Dariusz Skrobol


Załącznik do Ogłoszenia Nr LOK.7113.0001.2016
Burmistrza Pszczyny
z dnia 10 lutego 2016 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze
gminy Pszczyna

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

poniżej 40 m2

B

1)**7,15 2) 9,32

1)**6,95

2) 7,60

C

40 m2 do

A

60 m2

B

7,20

1)**7,05
2) 7,60

4,60

C

powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B

6,95

1)**6,70
2) 7,20

4,60

C

A

powyżej 80 m2

B

7,20

1)**7,20
2) 8,00

C


b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

poniżej 40 m2

B

1)**7,45
2) 9,32

1)**7,25
2) 7,75

C

40 m2 do 60

A

m2

B

7,50

1)**7,35
2) 7,75

4,60

C

powyżej 60 m2

A

do 80 m2

B

7,50

1)**7,00
2) 7,50

4,60

C

A

powyżej 80 m2

B

7,50

1)**7,50
2) 8,00

C

A -standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -budynek wymaga remontu

1) **stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe