Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwały nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych , zawartym w obwieszczeniu nr 10/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 79)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe