Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2016r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie miasta Katowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U, z 2015 r. poz.332 z późn. zm.)

ustalam

średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w 2016 roku:

- w Domu Dziecka "Tęcza" przy ul. Rybnickiej 1 na kwotę 4 788,26 zł,

- w Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 na kwotę 5 185,41 zł,

- w Domu Dziecka "Zakątek" przy ul. Brynowskiej 70a na kwotę 5 016,21 zł.

Prezydent Miasta Katowice


Marcin Krupa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe