Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.75.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/268/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe