Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.92.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIV/112/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe