Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.104.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/232/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe