Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr PCPR 3/2016 Starosty Wodzisławskiego

z dnia 1 marca 2016r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.): Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2016 roku: w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, ul. Wiejska 8, 44-350 Gorzyce na kwotę: 4.456,12 zł; w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski na kwotę: 4.760,20 zł

Starosta Wodzisławski


mgr Ireneusz Serwotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe