Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2016 Wójta Gminy Pawonków

z dnia 9 marca 2016r.

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Pawonków

Tekst pierwotny

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Sta nda

rd loka

lu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946- 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

40 m2

do 60 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

Powyżej 80 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Sta nda

rd loka

lu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946- 1970

1971 - 2002

po 2002 r.

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

40 m2

do 60 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

Powyżej 80 m2

A

B

1) 1,87

2) 1,95

1) 2,12

2) 2,34

1) 2,50

2) 2,78

C

WÓJT


mgr inż. Henryk Swoboda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe