Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Racibórz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Racibórz.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**...
2) ...

9,25

1) 9,50 2) 11,00

B

4,00

C

40 m2 do 60 m2

A

9,25

1) 9,50 2) 11,00

B

4,00

C

powyżej 60 m2
do 80 m2

A

9,25

9,50

B

3,30

C

powyżej 80 m2

A

B

2,50

C


b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu
technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**...
2) ...

9,25

1) 9,50
2) 11,00

B

4,00

C

40 m2 do 60 m2

A

9,25

1) 9,50
2) 11,00

B

4,00

C

powyżej 60 m2
do 80 m2

A

9,25

9,50

B

3,30

C

powyżej 80 m2

A

B

2,50

C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Prezydent Miasta


Mirosław Lenk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe