Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/231/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe