Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr FBB.3035.1.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 30 marca 2016r.

z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2015 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie


Sława Umińska-Duraj


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody gmina


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody powiat


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Opis Wydatki Gmina


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Opis Wydatki Powiat


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 1a


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 1b


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 2a


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 2b


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela nr 3


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Tabela nr 4


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Tabela nr 5


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik15.pdf

Tabela nr 6


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik16.pdf

Tabela nr 7


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik17.pdf

Tabela nr 8


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik18.pdf

Tabela nr 9


Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik19.pdf

Tabela nr 10


Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik20.pdf

Tabela nr 11


Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik21.pdf

Tabela nr 12


Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik22.pdf

Tabela nr 13


Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr FBb.3035.1.2016
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik23.pdf

Tabela nr 14

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe