Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 marca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Kornowac nr XIV.96.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w Gminie Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe