Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Myszków

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu szkalnego,położonych na obszarze gminy lub jej części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 - tekst jednolity) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. z 2007 r., Nr 250 poz. 1873) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011r., Nr 197, poz.1172 - tekst jednolity z późn. zm.) Burmistrz Miasta Myszkowa ogłasza :

1) Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Gminy Myszków, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia .

2) Zestawienie wymienione w pkt. 1 obejmuje w odrębnych tabelach okres pierwszego półrocza 2015 roku oraz okres drugiego półrocza 2015 roku.

Burmistrz Miasta Myszkowa


Włodzimierz Żak


Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/2016
Burmistrza Miasta Myszkowa
z dnia 21 marca 2016 r.

do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za2015 r.położonych na obszarze gminy Myszków

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

1)**...

2) ...

1) 5,11

2) 10,15

1)1,49

2)8,55

1)6,75

2)8,75

poniżej 40 m2

B

1)3,38

2)7,17

1)5,42

1)5,43

2)10,36

C

1)3,44

2)4,12

40 m2 do 60

A

1) 8,00

2) 8,69

1) 1,49

2) 8,55

1)6,75

2)8,75

m2

B

1)5,43

2)10,66

C

1)3,44

2)4,12

powyżej 60 m2

A

1) 3,53

2) 9,00

1)1,49

2)8,01

1)4,23

2)8,75

do 80 m2

B

1)3,62

2)6,33

C

1) 3,44

1) 4,12

A

1)1,98

2)8,55

1)6,75

2)8,75

powyżej 80 m2

B

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

A

1) ** ...

2) ...

1)4,71

2)10,30

1)1,66

2)8,83

1)6,75

2)8,75

poniżej 40 m2

B

1)3,38

2)7,36

1)4,34

2)8,50

1)5,68

2)10,52

C

1)3,96

2)4,53

40 m2 do 60

A

1)8,00

2)9,12

1)1,49

2)8,59

1)6,75

2)8,75

m2

B

1) 3,10

2) 5,49

1)5,15

2)10,72

C

1)3,96

2)4,53

powyżej 60 m2

A

1)3,43

2) 9,50

1)1,71

2)9,81

1)4,23

2)8,75

do 80 m2

B

1)3,31

2)6,43

C

1)3,96

1) 4,53

A

1)1,98

2)8,55

1)6,75

2)8,75

powyżej 80 m2

B

C

A -standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -budynek wymaga remontu

1) **stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz Miasta Myszkowa


Włodzimierz Żak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe