| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/238/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515), art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z §2 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 5658), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2015 r.) (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2016 r. poz. 88), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku:

a) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

NAT Firma Turystyczna sp. z o.o. (NIP 646-10-15-451 KRS 0000084122) - dla obiektu Apartament w Centrum (Wisła ul. B.Prusa 25A/9, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);",

b) uchyla się pkt 111;

c) po pkt 190 dodaje się pkt 190a w brzmieniu:

Krakowiak-Miler Lucyna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maxima-Tur (NIP 548-167-39-26, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Wiila Pod Starą Skocznią (Wisła ul. Leśna 20, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 426);",

d) pkt 318 otrzymuje brzmienie:

Rulczyński Krzysztof (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Dawna Wisła (Wisła ul. Bielanów 20, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 418);",

e) po pkt 326 dodaje się pkt 326a w brzmieniu:

Skowron Leszek i Sylwia (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Willa MARKUS (Wisła ul. Partyzantów 30, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 254);".

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »