Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 23 marca 2016r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015 przyjęte uchwałą nr 121/473/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015 zgodnie z załącznikami 1 - 4.

Starosta Tarnogórski


Józef Burdziak


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe