| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 marca 2016r.

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok

I. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014r. Dochody zaplanowano w wysokości 103.631.920 zł, a wydatki
w wysokości 105.770.759 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.343.851 zł, a po stronie rozchodów 2.205.012 zł.

II. W ciągu 2014 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:

1) dochody zwiększono o kwotę 5.368.637 zł,

2) przychody zwiększono o kwotę 6.246.331 zł,

3) wydatki zwiększono o kwotę 6.849.739 zł,

4) rozchody zwiększono o 4.765.229 zł.

III. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

2) jednostki oświatowe, w tym:

a) od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,
II Liceum Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury
w Raciborzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach,

b) od 1 stycznia 2015r. do 31 sierpnia 2015r.: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,

c) od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 MECHANIK
w Raciborzu,

3) 7 jednostek pozostałych (Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg
w Raciborzu, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).

IV. Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2015 rok:

1) Tabela nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok,

2) Część opisowa do tabeli nr 1 - Dochody budżetu Powiatu za 2015 rok,

3) Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok, w tym:

a) Tabela nr 2a - Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2015 rok,

b) Tabela nr 2b - Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2015 rok ,

4) Część opisowa do tabeli nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu za 2015 rok,

5) Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2015 rok,

6) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok,

7) Tabela nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów za 2015 rok,

8) Tabela nr 6 - Dochody i wydatki za 2015 rok wynikające z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn.zm.),

9) Tabela nr 7 - Dotacje udzielane z budżetu powiatu raciborskiego na realizację zadań powiatu
w 2015 roku,

10) Tabela nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

11) Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków w 2015 roku na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

12) Tabela nr 10 - Realizacja przedsięwzięć z WPF powiatu raciborskiego w 2015 roku.

STAROSTA


Ryszard Winiarski


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tab.1 Dochody


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Tab.1 Dochody - cz.opisowa


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Tab.2 Wydatki


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Tab.2 Wydatki - cz.opisowa


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Tab.3 Rządówka


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Tab.4 Porozumienia


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Tab.5 Przychody i rozchody


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Tab.6 Ochrona środowiska


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Tab.7 Dotacje


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Tab.8 Dochody Skarbu Państwa


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Tab.9 Wydatki z art.5 ust.1 pkt 2i3


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Tab.10 Przedsięwzięcia 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »