| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446)


Rada Gminy w Rudniku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienić Uchwałę Nr XX/145/2012 z dnia 2012r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Rudnik w ten sposób, że załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia organu prowadzącego, zachodzi potrzeba ujednolicenia terminu składania wniosków o przyznanie nagród zawartych w § 2. Dotychczasowe zapisy lokalnego programu wprowadzały dualizm polegający na tym, że zainteresowani składali wnioski w dwóch różnych terminach co nie odpowiada potrzebom praktyki.


Załącznik do Uchwały Nr XV/100/2016
Rady Gminy Rudnik
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XV-100-2016

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »