| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Rudnik

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn.(Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Rudnik uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, zespołu szkolnego, lub szkolno - przedszkolnego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela do wymiaru:

Lp.

Stanowisko

Ilość oddziałów

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

Dyrektor Przedszkola

do 2

16

2

Dyrektor Przedszkola

3 i więcej

12

3

Dyrektor Zespołu

do 8

8

4

Dyrektor Zespołu

powyżej 8

6

§ 2.

Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2016r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela - dyrektora szkoły lub przedszkola obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Kompetencja w zakresie obniżenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej oraz zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego szkołę (art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela). Organ ten ustala w stosownej uchwale zniżkę pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi szkoły lub przedszkola zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zwolnienia z pensum). Organ prowadzący szkołę lub przedszkole upoważniony jest do określenia rozmiaru tych zniżek lub zwolnienia z obowiązku realizacji pensum całkowicie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »