Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-8(5)/2016/201/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe