Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe