Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr WZ.031.10.2015 Burmistrza Gminy Alwernia; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 9 maja 2016r.

w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, ul. Olszewskiego 28

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe