Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Irządze

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie rocznego sprawozdania opisowego z wykonania planu budżetu gminy za 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2015 r. zgodnie z treścią załączników od 1 do 8 do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 22 marca 2016

Wójt Gminy Irządze


Jan Molenda


Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Irządze
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe