Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Gierałtowice z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2015 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe