Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 24 maja 2016r.

z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2015 rok

Tekst pierwotny

z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za rok 2015

Burmistrz Miasta


mgr inż. Aleksander Wyra


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr ....................
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 24 maja 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe