Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Kobiór

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok.

Wójt


mgr Eugeniusz Lubański


Załącznik do Sprawozdania Nr 1 / 2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe