Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.327.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 czerwca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 151(XVIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe