Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.332.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 czerwca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zaliczenia drogi "Zaolzie" do kategori dróg gminnych oraz ustaleniu jej przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe