Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 723/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubomia z dnia 12 maja 2015 r. nr X/46/2015 w przedmiocie wprowadzenia "Lubomskiej Karty Rodziny 3+"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe