Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Dębowiec

z dnia 18 marca 2016r.

z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296)

przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2015 rok.

Wójt Gminy Dębowiec


Tomasz Branny


Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe