Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

z dnia 29 marca 2016r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec za 2015 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec


dr inż. Andrzej Mikulski


Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe