Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-15/16 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 1, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 2281) Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Ornontowice Pana Jerzego Noconia (Nocoń) wybranego z listy kandydatów na radnych nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gminy i Powiatu" w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Ornontowice, z powodu zgonu radnego,

2. postanowienie przekazać Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Ornontowice,

3. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej,

4. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe