Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe