Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mierzęcice za 2015 rok.

Wójt Gminy Mierzęcice


mgr Grzegorz Podlejski


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe