Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-26(12)/2016/23038/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe