Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 30 marca 2016r.

z wykonania budżetu za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2015 rok.

Wójt Gminy Bojszowy


Henryk Utrata


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik18.pdf


Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik19.pdf


Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik20.pdf


Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik21.pdf


Załącznik Nr 22 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik22.pdf


Załącznik Nr 23 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik23.pdf


Załącznik Nr 24 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik24.pdf


Załącznik Nr 25 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik25.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe