Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 24 czerwca 2016r.

z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2015 rok, przyjęte Uchwałą XXIII/443/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2016 roku

Tekst pierwotny

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm ) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chorzów za 2015 rok.

Prezydent Miasta Chorzów


Andrzej Kotala


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe