Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.365.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 czerwca 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu tarnogórskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe