| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.187.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Strumieniu, na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/253/2009 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli, § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku funkcyjnego.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub funkcję, przysługuje dodatek funkcyjny, za czas pełnienia tej funkcji lub stanowiska w wysokości określonej w poniższej tabeli, obliczanej od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

Lp.

Stanowisko, funkcja

Wysokość dodatku w %

1.

Dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

16

2.

Dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały

19

3.

Dyrektor przedszkola liczącego 4 oddziały

21

4.

Dyrektor przedszkola liczącego od 5 do 6

32

5.

Dyrektor przedszkola liczącego od 7 oddziałów i więcej

42

6.

Wicedyrektor przedszkola

10

7.

Dyrektor szkoły, zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego liczącej 6 oddziałów

32

8.

Dyrektor szkoły, zespołu szkół lub zespołu szkolno -przedszkolnego liczącego od 7 do 11 oddziałów

42

9.

Dyrektor szkoły, zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego od 12 i więcej oddziałów

52

10.

Wicedyrektor zespołu szkół lub zespołu szkolno -przedszkolnego liczącego 6 oddziałów

10

11.

Wicedyrektor zespołu szkół lub zespołu szkolno -przedszkolnego liczącego od 7 do 11 oddziałów

12

12.

Wicedyrektor szkoły, zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego od 12 i więcej oddziałów

25

13.

Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant

15

14.

Opiekun stażu

5

15.

Kierownik świetlicy szkolnej

10

16.

Wychowawca klasy

7

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »