Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Niegowa

z dnia 29 marca 2016r.

z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2015 rok

Tekst pierwotny

WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 29 marca 2016 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania bużetu gminy Niegowa za 2015 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa


Dorota Hajto-Mazur


Załącznik do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe