Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Psary

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Gminy Psary Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 296) Rada Gminy Psary ogłasza:

Stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia: Tekst jednolity Uchwały Rady Gminy Psary Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025" uwzględniający zmiany wprowadzone: wprowadzone Uchwałą Nr XIII/141/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025" oraz Uchwałą Nr XVII/194/2016 RADY GMINY PSARY z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/124/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025".


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr XX/226/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"
Rady Gminy Psary
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zal do obwieszczenia


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr XX/226/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"
Rady Gminy Psary
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zal do regulaminu.pdf

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe