Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Sośnicowic; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Sośnicowice prowadzenia zadania pn. "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe