| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6m ust. 1a i ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r., poz. 250) oraz na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i ds. Ekologii

Rada Gminy Jejkowice uchwala

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a także warunków i trybu składania powyższej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać w Urzędzie Gminy Jejkowice w ciągu 14 dni od zakończenia budowy domku letniskowego, bądź w ciągu 14 dni od przejęcia nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wskazuje się format PDF, DOC, ODT.

2. Elektroniczny formularz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jejkowice pod adresem bip.jejkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jejkowice www.jejkowice.pl.

3. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na których znajdują się domki letniskowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »