| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawieart. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.Nr XVI/114/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2016 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.Nr XVI/114/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2016 r.w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ul. Tylniejw miejscowości Molna w km 0+000-1+000 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych jak również w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

/ w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej

385 000,00

-

-

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej

117 000,00

-

-

851

85154

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

2 400,00

852

85203

Urząd Miasta Lubliniec

-

-

4 800,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

754

75412

Wyposażenie w sprzęt p/poż

10 000,00

-

-

801

80104

Przedszkole Niepubliczne

"Zaczarowany Ołówek"

Ciasna ul. Zjednoczenia 90

149 604,00

-

-

851

85154

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

42 400,00

852

85295

Świadczenie opieki i usług pielęgniarsko -pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna

-

-

81 000,00

921

92195

Wspieranie integracji mieszkańców Gminy w celu rozwijania aktywności społecznej

-

-

5 000,00

926

92605

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.

-

-

87 600,00

Ogółem

661 604,00

-

223 200,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota

Ciasna

II etap zagospodarowania terenu pod placu zabaw przy ul. Ks. Twardocha

10 000,00

Adaptacja pomieszczenia kuchennego na potrzeby sołectwa przy ul. Zjednoczenia 2a - budynek hali sportowej

18 000,00

Organizacja dożynek sołeckich

4 419,70

Dzielna

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dzielna

12 677,43

Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego

3 500,00

Glinica

Wykonanie i zakup siedzisk na boisku sportowym przy ulicy Brzezinkowskiej

5 000,00

Doposażenie jednostki OSP Glinica w postaci: bramy elektrycznej, regału na dokumenty, kraty zabezpieczające drzwi od strony toalet ogólnodostępnych

3 000,00

Zakup wraz z wyposażeniem i montażem zmywarki gastronomicznej, lodówki, pieca elektrycznego do budynku wielofunkcyjnego

12 400,00

Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji

2 500,00

Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji

2 000,00

Zakup i montaż oświetlenia przy budynku wielofunkcyjnym

2 000,00

Wykonanie i montaż poręczy schodowej przy budynku wielofunkcyjnym

1 000,00

Organizacja dożynek sołeckich

4 519,70

Jeżowa

Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej- etap II

21 000,00

Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2016 r.

3 574,13

Molna

Wyposażenie i modernizacja budynku spotkań wiejskich przy ulicy Tylnej w Molnej

13 500,00

Zakup sprężarki

2 500,00

Organizacja dożynek sołeckich

2 317,13

Panoszów

Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Tysiąclecia 2

22 638,97

Organizacja dożynek 2016 r.

2 000,00

Sieraków Śląski

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej 4 w Sierakowie Śląskim -instalacja siłowni zewnętrznej

22 000,00

Zakup kosiarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa altany przy budynku OSP Sieraków Śląski

4 000,00

Organizacja dożynek sołeckich

6 419,70

Wędzina

Adaptacja pomieszczenia na kuchnię z zakupem jej wyposażenia w budynku przy ul. Muzealnej 10

18 179,81

Zakup systemu selektywnego powiadamiania w OSP Wędzina

6 150,00

Organizacja dożynek sołeckich w 2016 r.

3 000,00

Zborowskie

Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły przy ul. Głównej 33 poprzez utwardzenie terenu kostką brukową.

28 419,70

Organizacja dożynek sołeckich w Zborowskiem.

2 000,00

Zakup strojów ludowych.

2 000,00

OGÓŁEM:

240 716,27

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »