Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Lyski

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku, poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2015 rok, które stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lyski


Grzegorz Gryt


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe