Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

z dnia 11 sierpnia 2016r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm.) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Teresa Zejma


Załącznik do Obwieszczenia
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe