Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/230/16 Rady Miasta Lędziny

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe